IEŠKOTOJO DEKLARACIJA

IEŠKOTOJO DEKLARACIJA

Prieš bet kokias paieškas aš visada pasitikrinu ar teritorija nėra saugoma KPD puslapyje: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Nepamirštu uždėti sluoksnių valdyme “Apsaugos zonų”

Suprantu, kad negalima kasinėti ir gamtos saugomose teritorijose (draustiniuose, rezervatuose ir t.t…), kariniuose objektuose, virš dujų, elektros ir kitų komunikacijų trasų

Prieš bet kokias paieškas atsiklausiu žemės savininko leidimo, pageidautina rašytinio.

Suprantu, kad aš esu tik svečias ir nebūtinai žemės savininkas leis kasinėti jo laukuose, gerbiu jo apsisprendimą, visada bendrauju mandagiai ir pagarbiai, nepriklausomai nuo atsakymo.

Ieškau šviesiu paros metu, aš nesu vagis ir nenorėčiau tapti medžiotojų naktiniu taikiniu, nors kasimo metu ir esu panašus į gyvūną.

Po savęs visas duobes užkasu, nesvarbu ar tai pieva ar arimas. Stengiuosi nepalikti jokių savo veiklos pėdsakų, tai leis man dar kartą atvykti į šią vietą.

Visas surastos šiukšles iš paieškų lauko išnešu, net ir stambius radinius – noragus, akėtvirbalius ir panašius daiktus, nepalieku jų pastatytų dirvoje, nes suprantu, kad iš traktoriaus jų nesimato ir tai gali sugadinti tiek padangas, tiek ž. ū. techniką. Akivaizdžiai nesenus metalinius objektus parodau šiuos laukus dirbančiam ūkininkui, galbūt tai brangi detalė ir jis man bus dėkingas už radinį.

Pasėliuose, net nesudygusiuose niekada neieškau, nebent ypatingais atvejais sutariu su savininku.

Baterijų laukuose nemėtau! Suprantu, kad taip ne tik kenkiama ieškotojų įvaizdžiui bendrai, bet ir teršiama gamta, be to kitą kartą užartos baterijos skambės spalvotu signalu.

Į paieškas važiuoju keliu. Jei kelias nepravažiuojamas, palieku automobilį pakelėje, kad kiti galėtų laisvai pravažiuoti. Net jei mano automobilis ir galėtų pravažiuoti per dirbamą lauką, suprantu, kad taip pridaryčiau nuostolių žemės savininkui, bei pakenkčiau savo ir visų ieškotojų įvaizdžiui.

Jei suradau akivaizdžiai archeologinį radinį, suprantu, kad mano pareiga pristatyti jį į artimiausią Kultūros Paveldo Departamento padalinį http://www.kpd.lt/lt/pagrindinis-meniu/struktura-ir-kontaktai/kontaktai.html

Vos supratęs, kad radinys akivaizdžiai archeologinis nepuolu kasti visko iš eilės, o užfiksuoju radimo vietą, gylį, poziciją ir visą informaciją perduodu KPD, suprantu, kad ne tik pats radinys, bet ir kitos man galbūt nežinomos detalės yra labai svarbios ir padės archeologams ateityje atlikti išsamius tyrimus. Nepamirštu, kad tokį radinį privalau perduoti KPD per įstatymų nustatytą laikotarpį (šiuo metu - 7 dienos).

Jei surastas daiktas yra panašus į sprogstamąjį užtaisą, aš jo nejudinu, skambinu 112 ir pranešu apie radinį, laukiu kol atvyks pareigūnai. Jokiu būdu jo nekiloju, nenešu arčiau kelio ar į vandens telkinį. Suprantu, kad sprogmenys yra labai skirtingi ir dėl ilgo laiko gulėjimo žemėje yra neprognozuojami, be to mano žinių neužtenka spręsti apie jų pavojingumą.

Poilsiaudamas gamtoje, susirenku visas šiukšles, laužą kūrenu tam skirtose vietose ir man ne gėda susitikti su gamtos apsaugos pareigūnais, nes elgiuosi atsakingai.

Dalintis:
Komentarai (0)

Privalote prisijungti arba užsiregistruoti norėdami komentuoti straipsnį!