MINELAB PRO FIND 15/20/35 pinpointerių instrukcija

MINELAB PRO FIND 15/20/35 pinpointerių instrukcija

PRO FIND 15/20/35  PINPOINTERIO ĮJUNGIMAS:

Įjungti 30cm atstumu nuo metalo!

Pinpointerio pirmasis įjungimas: paspaudus įjungimo mygtuką- pinpointeris supypsi du kartus, luktelėti dar apie 5 sekundes kol pinpointeris trečiąjį kartą trumpai pyptels, tada jis pasiruošęs dirbti.

BŪTINA sulaukti trečiojo trumpo pyptelėjimo!

 

Pinpointerio išjungimas: spustelėjus trumpai įj/išj. mygtuką, pinpointeris 3 kartus trumpai supypsi ir išsijungia.

Pametimo aliarmas: Kai pinpointeris įjungtas, bet buvo neaktyvus apie 3 minutes, pasigirs ilgas perspėjimo signalas - pyptelėjimas. Tai kartosis kas 10 sekundžių nebent jūs jį išjungsite. Jei pinpointeris yra neaktyvus dar 5 minutes, jis automatiškai išsijungs.

Gamyklinių nustatymų atstatymas: Išjungtam pinpointeriui nuspaudus laikytis (apie 7s.) iį/išj. mygtuką, pradžioje bus du ilgi supypsėjimai, o atstatymą gale patvirtins du trumpi supypsėjimai. Visą laiką laikyti nuspaustą iį/išj. mygtuką.

Baterija: tik PRO-FIND 35 mirksinti LED lemputė įspės kad baigia išsikrauti, kituose tiesiog automatiškai išsijungs.

Jautrumas: reguliuojamas tik PRO-FIND 35 ( yra 5 jautrumo lygiai),     + mygtuką    spaudinėjant ir išgirdus ilgą pyptelėjimą, bus nustatytas didžiausias jautrumas.      - mygtuką     spaudinėjant ir išgirdus ilgą pyptelėjimą, bus nustatytas mažiausias jautrumas.

Geležies tonai: reguliuojamas tik PRO-FIND 35. Norėdami įgalinti geležies toną, laikykite pinpointerį toliau nuo metalinių daiktų (apie 30cm), tada palaikykite paspaudę     + mygtuką      3 sekundes. Pasigirs vienas ilgas pyptelėjimas. Kai pinpointeris yra netoli radinio: jį aptikęs, garso tonas bus pypsėjimai su tarpai. „Geležies tonas“ yra veiksmingas, kai pinpointeris yra 10–15 mm (maždaug ½ colio) atstumu nuo geležies. Norėdami išjungti „geležies toną“, palaikykite paspaudę      - mygtuką       3 sekundes, kol pasigirs vienas ilgas pyptelėjimas.

Garso nustatymai:

Norėdami įjungti PRO-FIND 35 garso tonus (numatytasis nustatymas), išjungtam pinpointeriui laikydami nuspaustą     + mygtuką    , įjunkite pinpointerį. Norėdami išjungti PRO-FIND 35 garso tonus, išjungtam pinpointeriui laikydami nuspaustą    - mygtuką       įjunkite pinpointerį.  

PRO-FIND 20 garso tonų įjungimas (numatytasis nustatymas) arba IŠJUNGIMAS (bus tik vibro), įsitikinkite, kad pinpointeris įjungtas ir tada 4 sekundes palaikykite paspaudę įj/išj. mygtuką. Iš naujo įjungtas pinpointeris,  grįš į paskutinį kartą naudotą garso režimą.

PRO-FIND 15 nesireguliuoja, vibro neturi.

Priežiūra: PRO-FIND 15, PRO-FIND 20 atsparūs tik oro sąlygoms,  PRO-FIND 35 atsparus vandenyje iki 3 metrų, prižiūrėti, kad naudojant būtų tinkamai užsuktas baterijų dangtelis, jei reikia su sausa šluoste pavalyti nešvarumus.

Dalintis:
Rašyti komentarą